BEHANDLING 

Psykosomatikk 

Trapes Kiropraktorklinikk har et eksternt samarbeid  

med Psykosomatisk Institutt.  

  

Vi utfører tverrfaglig behandling av  

psykosomatiske lidelser/tilstander. 

  

Psykosomatiske lidelser omfatter tilstander  

med forskjellige kroppslige plager og  

smerter, men uten sikre biologiske funn  

som kan forklare hele sykdomsbildet. 

  

Eksempler kan være: 

  

•  Plager i muskler-/skjelett 

•  Brystsmerter 

•  Mage-/tarmplager 

•  Hodepine/migrene 

•  Underlivsplager 

•  Depresjon 

•  ADHD 

•  Konsentrasjonsvansker 

•  Postcommotio syndrom  

   (syndrom etterfulgt av en hjernerystelse) 

•  Parkinson’s sykdom 

•  Fibriomyaligi/fibriositt  

•  Kroniske tretthetstilstander 

  

Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450