BEHANDLING 

Hva er Psykomotorisk fysioterapi? 

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener. Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp. Følelsene leves kroppen ... vi holder pusten, biter tennene sammen og svelger klumpen i halsen, mens hjertet dunker i brystet. 

  

Psyko er gresk, «sjelen», det vil si hvordan jeg forstår, tenker og tolker meg selv og omverdenen. Motor er latin, «sette i bevegelse». Hvordan min kropp med bevegelser eller mangel på bevegelser forteller meg hvordan jeg har det nå. 

  

Behandlingen tilbys til: 

•  barn, ungdom og voksne 

•  de som har smertetilstander i  

   muskulatur som kan ha  

   vedvart over tid 

•  de som plages av anspenthet 

•  de som har plager relatert til pust 

•  de som har angst, depresjon,  

   spiseforstyrrelser, traumer eller  

   ulike tretthetstilstander 

•  de som ønsker å forebygge  

   kroppslige plager i forbindelse  

   med arbeid/skole og i sosiale  

   relasjoner 

  

Behandlingen begynner med en undersøkelse: 

•  Kroppens holdning, muskulatur, bevegelsesmåte og pustemønster 

•  Balanse, avspenningsevne, kroppskontakt og fortrolighet til egen kropp 

•  Spørsmål om naturlige funksjoner som bl.a. søvn, sult og fordøyelse 

•  Samtale om sosial situasjon, oppvekst og generell helse 

•  Lydhørhet for dine tanker og motivasjon for å starte opp behandlingen 

  

På grunnlag av kroppsundersøkelsen settes mål for behandlingen. 

  

Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450