BEHANDLING 

Mindfulness 

Mindfulness er oppmerksomhetstrening, med hjelp av pust og meditasjon.  

Dette kan være et flott verktøy for håndtering av stress, samt kronisk smerte/sykdom. 

  

Mindfulness er ideell for å utvikle en større oppmerksomhet på kropp og sjel,  

og generell kroppsbevissthet. Gjennom å lære oss hvordan ubevisste tanker, følelser og adferd kan hemme emosjonell og fysisk helse bidrar mindfulness  

til et sterkere indre. 

  

Kan være et godt verktøy ved: 

•   Indre uro 

•   Stress og hjelp til håndtering av stress 

•   Muskelspenninger/smerter  

•   Kroniske smerter 

•   Depresjoner  

•   Fibromyalgi 

•   Spenningshodepine og migrene 

•   ADHD 

•   Søvn vansker 

•   Hjelp til å øke kroppsbevissthet 

  

For mer informasjon:   

https://psykologisk.no/2015/02/hva-er-mindfulness/ 

  

Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450