BEHANDLING 

En leddlåsning er et begrep som er mye brukt av Kiropraktorer.  

Ved overbelastning av ledd kan det oppstå en betennelsesreaksjon i leddet. Dette vil ofte føre til at det er vondt å bevege det aktuelle området.  

Leddflatene vil da kunne adherere (forankre) seg til hverandre og den normale glideeffekten vil bli betydelig redusert.  

 

Leddet er omkaplset av en leddkapsel som har et stort antall reseptorer (stillingssansreseptorer) som fanger opp informasjon om leddets stilling.  

Ved en leddlåsning vil ikke leddkapselen klare å bli strukket like mye og stillingsansreseptorene som skal fange opp bevegelse, vil ikke bli stimulert på samme måte. Disse reseptorene vil nå ikke kunne gi hjernen den informasjonen den trenger om leddets stilling, slik at de musklene som er rundt leddet vil nå risikere å få feil informasjon tilbake vedrørende muskelaktivering. Dette kan fører til forskjellige tilstander der noen muskler blir avslått, noen blir overaktive.  

 

Biomekanikken i området kan bli dysfunksjonelt slik at tiggerpunkter og ømme muskler kan gi opphav til mye diffuse lokale smerter og refererte smerter til andre områder.  

 

En leddjustering vil derfor være hensiktsmessig hvor disse leddlåsningene brytes opp og leddets normale biomekanikk gjenopprettes. 

Leddlåsning  

  

Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450