Menopause (klimakteriet) 

Menopause eller klimakteriet er fagutrykk for overgangsalder hos kvinner.  

Det omfatter perioden før og etter menopausen. I norge ligger gjennomsnittsalderen på ca 53 år (mellom 40-60 år).  

  

Menopause deles inn i tre faser:   

1. Perimenopause  

2. Menopause  

3. Postmenopause  

  

Norske kvinner er i gjennomsnittet plaget i ca 4 år med symptomer fra overgangsalderen. Dette kan avvike fra andre land.  

  

Patofysiologi: 

Tilstanden kan forklares til dels ved oppbrukte primærfollikler i ovariene med da bortfall av østrogenproduksjon (østradiol). Dette leder til uttynning av endometriehinnen og etterhvert opphør av menstruasjon. Det er også mulig det foreligger aldersbetingede nevroendokrine endringer. Fallet i østrogennivået virker til å kunne medvirke til vasomotoriske symptomer (hetetokter og dårlig nattesøvn). De urogenitale symptomene som skjedetørrhet skyldes fall i østrogennivå. Med fall i østrogennivå, vil follikkelstimulerende hormon (FSH) øke. Utilstrekkelig produksjon av østradiol leder til bortfall av luteiniserende hormon (LH), noe som resulterer i anovulasjon (sviktende eggløsning). Anovulasjon forårsaker mangelfull produksjon av progesteron (steroidhormon som dannes i eggstokkene og morkaken hos kvinner og i binyrebarken hos både menn og kvinner). Østron som produseres fra fettvevet, blir nå den dominante formen for østrogen gjennom og etter overgangsalderen. Hormonet østron er mye svakere enn østradiol og kan ikke kompensere for fallet i østradiol etter at menstruasjonen opphører. Østron kan til en viss grad forhindre tap av beinvev etter menopausen.  

  

Risikofaktorer: 

- Alder  

- Hysterektomi  

- Sykdommer i sex kromosomene (Turner syndrom og Fragile X syndrom)  

- Familiehistorikk for tidlig menopause  

- Røyking (kan føre til 2 år tidligere menopause)  

- Cellegift og strålebehandling i bekkenområdet   

- Lav bodymasse index  

  

Symptomer og tegn: 

Ved menstruasjonsopphøret  

- Periode med uregelmessige og kraftige menstruasjonsblødninger  

- Etterfulgt med redusert menstruasjonsblødning  

  

Vasomotor symptomer (rapportet av ca 80%)  

- Hetetokter, mest vanlig i ansiktet, nakken og brystet. Varer typisk rundt 1-5 minutter med uregelmesige intervaller, oftest daglig  

- Begynner generelt 2 år føre siste menstruasjonsperiode, tiltar rundt 1 år etter siste menstruasjonsperiode og således forsvinner  

- Mest vanlig hos sterkt overvektive  

  

Urogenitale symptomene  

- Vulvovaginal (kjeden) atrofi hos ca 50%  

- Tørrhet og kløe  

- Smertefullt samleie  

- Økende basisk pH, noe som leder til økt risiko for vaginose og                     urinveisinfeksjoner  

  

Øvrige symptomer  

- Angst og depresjon  

- Søvnvansker (kronisk insomni er linket opp til menopause)  

- Endringer i intensitet og hyppighet av migrene  

- Tynnere hud, mild hirsutisme (uønsket hårvekst), svake negler  

  

Fysiske tegn  

- Redusert bryststørrelse og endret tekstur av brystene  

- Vulvovaginal atrofi  

- Økt risiko for uterus-prolaps (fremfall av livmoren)  

  

Differential diagnoser: 

- Graviditet  

- Sykdom i tyreoidea  

- Hypofyseadenom  

- Sheehans syndrom (svikt i hypofysefunksjonen etter blødning i forbindelse med fødsel, eller stort blodtap i forbindelse med abort)  

- Dysfunksjon i hypothalamus  

- Anorexia nervosa  

- Asherman syndrom (sammenvoksninger i livmoren som gir betennelser og forstyrrelser i menstuasjonssyklusen)  

  

Behandling: 

Østrogenpreparater  

- Inneholder kun hormonet østrogen.  

- Østrogen gitt alene, ser ut til å øke risikoen for livmorhalskreft.  

- Derfor anbefales ikke rene østrogenpreparater til kvinner som har livmoren intakt.  

  

Sekvenspreparater  

- Inneholder både østrogen og gestagen.  

- Hormoninnholdet varierer gjennom syklusen.  

- Tablettene tas på samme måte som p-piller og har god virkning på plagene i overgangsalderen.  

- De har ingen prevansjonseffekt.  

- Bruken medfører videre menstruasjon.  

- Vanlig å starte med denne behandlingen mens man fremdeles har menstruasjoner.  

- Man fortsetter behandlingen første året etter menstruasjonsopphør.  

  

Kombinasjonspreparater  

- Inneholder i likhet med sekvenspreparatene både østrogen og gestagen.  

- Kombinasjonspreparatene har et konstant hormoninnhold.  

- Det faste innholdet av gestagen fører etter en stund til uttynning av livmorshinnen. Dette medfører at de fleste mister menstruasjonen.  

- Vanlig å bruke denne type behandling når det har gått mer enn et år etter menstruasjonsopphør.  

  

Gestagenpreparater  

- Fellesbetegnelse for progesteronlignende hormoner.  

- Gestagener deltar i reguleringen av menstruasjonsblødningene.  

- Menopause går ofte inn i en fase hvor det eneste symptomet er uregelmessige blødninger. Dette skyldes ubalanse mellom østrogen og progesteron.  

- Gestagenpreparater kan i denne fasen benyttes, for å få regelmessige blødninger.  

- Gestagenpreparater kan tas kontinuerlig for å stoppe menstruasjonen.  

- Gestagen alene er ikke effektivt på andre symptomer ved menopause.  

- Gestagenpreparater finnes som tablett eller hormonspiral. 

Referanse: https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/gynekologi/tilstander-og-sykdommer/ulike-sykdommer/klimakteriet 

Referanse: https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/gynekologi/pasientinformasjon/hormonbehandling/overgangsalderen-hormonbehandling  

Referanse: Domino, F.J. (2023) The 5-Minute Clinical Consult 2023, 31st Edition. WOLTERS KLUWER. Unbound Medicine, Inc.  

  

Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450