Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450 

Bløtvevsbehandling 

Bløtvevsteknikker som dypvevsmassasje og instrumentassistert skraping er effektive teknikker for å bryte opp arrvev, adheranser (bindevevsforankring) og kontrakturer i muskler, sener og ligamenter. Enhver restriksjon i et bløtvev (hud, bindevevn og muskler) har påvirkning på kroppens bevegelsesfunksjon både lokalt og globalt. Arrvev som nedfelles i overbelastet vev, kan forårsake alt fra nedsatt leddmobilitet, smerter og holdningsforandringer. Vevskrysslinking, cellulær matrix skade, adheranser og kontrakturer blir forårsaket av myofibroblastisk aktivitet som igangsetts ved akutte og kroniske overbelastninger. Adherenser er unormal deponering av bindevev mellom flater som i utgangspunktet skal kunne gli normalt i forhold til hverandre. Adherenser resulterer ofte fra tidligere infeksjoner eller inflammasjon mellom muskellag eller mellom sener og det overliggende vevet. Kontrakturer er forkortning av bindevev forårsaket av vevskrysslinking og adheranser som da skjer primært i muskler og ligamenter og har en direkt påvirkning på bevegeligheten. Hvis de forskjellige bindevevslagene ikke kan bevege seg fritt i forhold til hverandre kan enkelte vevsområder bli lettere utsatt for overbelastning. 

 

Triggerpunkter kan annses å være en årsaksfaktor til adheranser inni mellom muskelfibrer. De kan bli harde, smertefulle, knutelignende lesjoner og kan ofte palperes i muskler som har vært ute for kronisk overbruk eller skade. 

 

Siden arrvev kan forårsake adheranser og kontrakturer og da resultere i formering av triggerpunkter vil triggerpunktbehandling også involvere oppmykning av arrvev.  

 

Senebetennelse - Tendinopati 

Senebetennelse, også kalt tendinopati, er en irritasjon i en sene, vanligvis som følge av skade eller overbelastning. Det skilles mellom akutte og kroniske senebetennelser der de kroniske betegnes tendinose og akutte tendinitt.  

Ved smertetilstander som skyldes overbelastninger er det vanligvis ingen betennelsesforandring å finne i senen. Fagfolk mener at betegnelsen senebetennelse er misvisende, og bruker gjerne tendinopati og tendinose om disse tilstandene. 

 

Ved tendinitt foreligger det en akutt betennelse i senen (senebetennelse). Begreper med endelsen –itt vil si at det foreligger en betennelsestilstand (inflammasjon). Symptomer er smerte over senen, særlig ved lett trykk eller bevegelse. Rødhet, økt varme og noen ganger en krepitasjon (en følelse liknende å ta i kram snø) over senen kan også foreligge. Tendinitt er vanligvis forårsaket av overbelastning, for eksempel ensidig belastning eller sport. Vanlige lokaliseringer for tendinitt er skuldre, albuer, håndledd, hofter og akillessener (ved hælene). 

 

Tendinose er kroniske skader på sener. I senene oppstår det degenerative forandringer med endret vevsstruktur (fiberorganisering), lavere celletall, stedvis celledød (nekrose) og noen ganger kalknedslag. Årsaken er belastningsskader som medfører små vevsskader over tid. Eldre personer er mer utsatt enn yngre. Symptomene er smerter som varer i uker og måneder. Behandlingen av tendinose innebærer tverrfriksjon av senen med oppmykende behandling av muskelen. Dette skjer samtidig som senen avlastes og trenes kontrollert opp. Støttebandasje eller skinner (ortoser) kan være nyttige.  

God muskulatur virker stabiliserende og reduserer risiko for tendinose.  

Viktig er derfor forebyggende trening av muskulatur omkring det utsatte området. Ved belastende arbeid eller trening bør en ta korte, regelmessige pauser. Man bør unngå langvarig bruk av medikamenter. 

Sener kan også ryke (senerupturer), noe som oftest skyldes en akutt overbelastning eller skade. 

 

Det som skiller tendinose fra normal sene er: 

1. Kollagen disrupsjon 

2. Økt proteoglycan 

3. Unormale tenocytter 

4. Endret celle populasjon  

5. Økt antall kapillærer 

 

BEHANDLING