Plexus brachialis nevropati 

Plexus brachialis nevropati er en nokså sjelden lidelse som rammer skulderbuen og armen. Lidelsen går også under navnet Parsonage-Turner syndrom. Den karakteriseres av akutt, innsettende, sterke smerter rundt skulderbuen og/eller ned armen. Smerten følger ofte nerverotsdistribusjon, men flekkvis distribuering er vanlig og slik sett peker i retning av plexus i stedet for nerverøttene. Smertene etterfølges av svakhet i armen innen 2 uker. Svakheten i armen avhenger av hvilken del av brachialis plexuset som er affisert. Smertene pleier å gå over i løpet av 3-10 dager. Atrofi (muskeltap) rammer spesielt deltoideus og spinatusmuskelen. Noen ganger kan n. thoracicus longus være affisert, slik at man får serratus anterior parese og utsående scapula (winging scapula). Sensoriske utfall er ofte lite uttalt. Prognosen er ansett som svært god, men det tar tid. Tilheling er vanligvis innen 2 år, men gradvis restitusjon opptrer etter rundt 6-12 uker. 

 

Etiologien (årsaken) til plexus brachialis nevropati er ukjent. Et mindretall av pasienter rapporterer om en mindre viral forutgående infeksjon (epstein barr virus, cytomegalovirus). Andre mulige årsaker er vaksinasjon (tetanus toxoid, influensa) og hard trening (f.eks tung skulderpress). I mange tilfeller oppstår det uten kjent årsak.  

 

Den patofysiologiske prosessen forteller noe om tidsforløpet. Milde, raskere forbigående smerter og svakheter tyder slik sett på demyelinering uten aksonal disrupsjon. Men kraftigere og mer langvarige smerter og svakheter indikerer sannsynlig aksonal disrupsjon. Det har blitt foreslått hos enkelte pasienter at hevelse rundt nerveroten fører til at den kan komme i klem der den går ut gjennom den cervicale nevroforaminam, og at det er dette som forårsaker den radikulære smerten. 

 

Det ser også ut til å være familiære former for denne lidelsen. Hereditær nevropati er en autosomal dominant form av tilbakevennende fokal nevropati. Hos noen individer er lidelsen forårsaket av en mutasjon i Septin 9, et medlem av familien GTPases som somhandler med cytoskeleton, inkludert microtubuli. Cytoskeleton og microtubili er viktige strukturer inni muskelcellene. 

  

Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450 

Referanse: McMahon, S.B. (2013) Wall and Melzack´s Textbook of Pain. 6th edition. Saunders, an imprint of Elsevier Ltd.