Myoser 

Myoser er en muskulær tilstand som kiropraktorer ofte lokaliserer og oppdager ved undersøkelser. Det er ikke en egen sykdom, men et symptom og funn i en muskel som har relasjon til muskelsmerter og stram muskulatur. Myoser kjennes som faste knuter i muskulaturen med også følelse av lokalt fortykkede områder. De er ofte særlig trykkømme og kan forårsake en murrende hvilesmerte som eskalerer når muskelen belastes.  

 

Årsaken til myoser: 

Myoser forekommer i særlig grad i de holdningsopprettede muskulaturene som nakke-, midtrygg-, korsrygg-, underarm og leggmuskulatur. Når en muskel trekker seg sammen, vil blodkar i muskelen komme i klem. Man antar at myoser skyldes oksygenmangel gjennom langvarig kontraksjon av muskulaturen som fører hypoksi (oksygenunderskudd) og opphopning av avfallsstoffer. Myoser ses særlig hos de personer som er utsatt for mye stress og har mye indre uro.  

  

Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450