Den lange thorakalnerven avgår fra C5-7 og er en ren motorisk nerve som innerverer m. serratus anterior. Nerven avgår rett føre formasjonen av plexus brachialis og er en av de mest vanlige nervene som blir rammet av akutt plexus brachialis nevritt (betennelse/irritasjonstilstand). Skade på lange thorakalnerven fører til svakhet av m. serratus anterior, noe som er svært hemmende for skulderfunksjonen. M. serratus anterior sin oppgave er å stabilisere skulderbladet inn til torakalveggen ved pressbevegelse og elevasjon av arm over 90 grader. 

 

Lange thorakalnerven kan bli skadet på mange måter: 

- Repetativ eller kraftfull slag/trykk til skulderen eller siden av brystveggen er en vanlig årsak. 

- Kirurgiske prosedyrer som inkluderer reseksjon av første ribben, mastektomi (fjerning av bryst) eller thoracotomy (åpning av brystet). 

 

Ved akutt innsettende sterke smerter sammen med vingeskapula, bør plexus brachialis nevritt mistenkes. 

 

Vanglige symptomer ved skade på lange thorakalnerven: 

- Dypt verkende smerte i skulderen og omkring skulderbladet (langs innsiden). 

- Muskulær fatigue (tretthet) og svakhet av skuldermusklene ved bruk. 

- Vingeskapula er karakteristisk og kjennetegnes lett ved å få pasienten til å lene seg inntil en vegg med strake armer.  

- Det kan forekomme klikke/poppelyder fra det periskapulære vevet når armene beveges slik at skulderbladet også beveger seg. 

 

Den periskapulære smerten er sannsynlig relatert til spasme/sammetrekkning av den uaffiserte muskulaturen som jobber motsatt av serratus anterior slik som m. rhomboideus. 

Fatigue og svakhet av skuldermuskulaturen skyldes bortfall av skapulær rotasjon og stabilisering.  

 

 

  

Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450 

Referanse: Frontera, W.S. (2019) Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation Musculoskeletal Disorders, Pain, and Rehabilitation. 4th edn. Elsevier, Inc. 

Nervus thoracicus longus lesjon