Vaskulitt 

Vaskulitt er en betennelsestilstand i blodårer, hvorav årsaken kan være infeksjon, allergi eller autoimmun. Vaskulitter benevnes etter størrelsen på blodårene som er rammet, organene som påvirkes eller sykdomsmekanismen. Noen vaskulitter rammer oftere barn og andre voksne. 

 

Ved autommune vaskulitter, angriper kroppens immunforsvar kroppens egne blodårer og organer. Betennelsen kan føre til at blodårene tettes, noe som medfører manglende blodtilførsel til hud, nerver og andre organer. 

 

Felles symptomtrekk på vaskulitt: 

- Slapphet 

- Nattsvette og tendens til feber 

 

Vaskulittsykdommene deles inn etter størrelsen på blodkar som affiseres. 

 

Ulike typer vaskulitt: 

Store blodkar  

- Temporalisarteritt 

- Takayasus sykdom 

 

Mellomstore og små blodkar 

- Granulomatose med polyangiitt (Wegeners granulomatose) 

- Eosinofil granulomatose med polyangiit (Churge-Strauss vaskulitt) 

- Mikroskopisk polyangiitt (MPA) 

- Polyateritis nodosa (PAN) 

- Hennoch-Schønleins purpura 

- Kawasakis syndrom 

 

Behandling og prognose: 

Ved de fleste vaskulitter kombineres kortikosteroider som prednisolon med azathioprin, metotreksat, mykofenolat, cyklofosfamid eller rituximab. 

Prognosen avhenger av hvilken type vaskulitt det dreiser seg om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referanse: Store Medisinske Leksikon 

  

Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450