Albuesmerter 

  

Kiropraktor Einar Lia  

Fysioterapeut Anne Optekamp 

Avd. HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450 

  

Kiropraktor Einar Lia  

 

HERKULES: Helgas gate 10 • 3730 Skien 

Tlf. 450 49 450 

Albuesmerter er en vanlig kontaktårsak i en kiropraktor praksis. 

Belastningsskader i albuen er vanlig både i arbeidslivet og i idretten og har en tendens til å bli kroniske. Albuesmereter kan ha en rekke årsaker. Majoriteten av pasientene med albuesmerter har skader i laterale og mediale seneutspring, ligamenter, brusk/ben og nervevev. Rene muskelavrivninger er sjeldne. Seneutspringene er mest sårbare fordi muskelmassen er stor, sett i forhold til relativt små senefester. Det er viktig at terapeuten har i bakhodet fraktur, intraartikulær skade, skader i nakke, skuldre og håndledd (kan presentere seg som albuesmerter), bakteriell infeksjon og tumor (gir ofte irritasjon av nerver). Det er vanlig å dele albuesmerter inn i anatomiske lokalisasjoner som laterale albue, mediale albue, bakre albue, fremre albue og uten spesiell lokalisasjon.  

 

Laterale albuesmerter: 

- Lateral epikondylitt (tennisalbue) 

- Inneklemming av radialisnerven (radialt tunnel syndrom) 

- Nervus radialis skade (drophand Saturday night palsy) 

- Radiocapitellar chondromalaci 

- Osteochondritis dissecans 

- Pulled elbow (luxatio capitis radii) 

 

Mediale albuesmerter: 

- Medial epikondylitt (golfalbue) 

- Medial ligamentskade 

- Nervus ulnaris skade (ulnarisneuritt, cubital tunnel syndrom) 

 

Bakre albuesmerter: 

- Olecranon bursitt 

- Triceps tendinopati 

- Snapping triceps 

- Olecranon impingement 

- Olecranon stressbrudd 

 

Fremre albuesmerter: 

- Biceps tendinopati 

- Brachialis tendinopati 

- Pronatorsyndrom 

- Fremre ligament eller kapselskade 

 

Uten spesiell lokalisasjon: 

- Corpus librum (fritt benlegeme) 

- Traumatisk kapsulitt 

- Inneklemming av medianusnerven 

- Kronisk muskellosjesyndrom 

- Fraktur 

- Artritt 

- Artrose 

 

Undersøkelsen bærer preg av disse momentene:   

-Inspeksjon-> Feilstillinger, atrofi, hevelse? 

-Palpasjon-> Smerte/ømhet, hevelse, temperatur? 

-Funksjon av albue-> Innskrenket bevegelighet i de ulike retninger? 

-Funksjon i håndledd, skulder, skulderblad og nakke-> Smerter her refereres ofte til albue 

-Nevrologisk undersøkelse-> Kraft, sensibilitet og reflekser 

-Spesifikke tester-> Spurlings test, Apley´s scratch, Cozen´s test, 

reverse Cozen´s test, Tinel´s 

   

Kiropraktoren har bred og god kompetanse innenfor diagnostisering og behandling av forskjellige typer av albuesmerter. Gjennom en grundig historikk og undersøkelse, vil kiropraktoren ofte finne årsaken til albuesmertene. Kiropraktoren vil da vurdere hvorvidt behandling kan starte, eller om det skal henvises til fastlegen eller spesialisthelsetjenesten for videre utredning.  

 

 

 

Frank H. Netter, MD

Frank H. Netter, MD

Frank H. Netter, MD

Frank H. Netter, MD

Epikondylitt og Olecranon bursitt 

Radialt tunnel syndrom